home | organisatie | contact | links | colofon | siteoverzicht
 
 
Disability Affairs geeft adviezen over de sociale en fysieke toegankelijkheid van mensen met een handicap op alle levensterreinen. Over wonen, (vraaggestuurde) zorg en werken. Maar ook over vrijetijdsbesteding zoals toegankelijkheid van club en buurthuizen.

Nog steeds zijn er organisaties die mensen met een functiebeperking als een enge of moeilijke doelgroep beschouwen. Disability Affairs helpt (semi)overheden, (non)profit organisaties en bedrijfsleven met het ontwerpen van beleid.