home | organisatie | contact | links | colofon | siteoverzicht
 
 
Disability Affairs initieert ook zelf projecten die in het spectrum van Community Living liggen. Hierbij zijn kwaliteit van leven en recht op eigen regie belangrijke uitgangspunten. De projecten moeten een toegevoegde waarde hebben, met onderwerpen die, vanuit het cliŽntenperspectief, achter blijven op de maatschappelijke en/of politieke agenda. Projecten bestaan ook uit het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek.

Disability Affairs zoekt samenwerkingsverbanden met andere organisaties zoals hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstituten, overheden, belangen- en patiŽntenorganisaties en elke andere actor die zich (zijdelings) bezig houdt met mensen met een functiebeperking.


Overzicht lopende projecten
NO SHAME
Beeldvorming; Mensen met een beperking midden in de maatschappij.