home | organisatie | contact | links | colofon | siteoverzicht
 
 
Opinie: Maatschappelijke uitsluiting!
Door Jeroen Muller

Wat is Tumult? Dit is wat ze zelf zeggen te zijn: 

TUMULT is een ideologisch onafhankelijk debatcentrum dat belangrijke thema's op maatschappelijk, politiek en cultureel gebied aan de orde wil stellen in debatten waaraan ook het publiek vanaf het begin kan deelnemen.

 Dat klinkt goed en het is ook goed. Ik ben er in het verleden wel eens geweest. Vooral het maatschappelijke trok me erg aan en dat het publiek vanaf het begin kan deelnemen.

De zaal was bereikbaar, vroeger.

Sinds kort zit Tumult in het nieuwe bioscoopcomplex voor de meer artistieke films, het Louis Hartlopers Complex (LHC). Het is een oud verbouwd politiebureau.

Dus alle kans om met de verbouwing een lift erin te zetten voor de minder goede lopers onder ons, maar ook voor de kinderwagens niet ongemakkelijk.

Hoe het kan kan het, maar de lift is er (nog) niet. Wel is de liftschacht al aangebracht, dat moet ik de mensen van het LHC nageven,. Zoals altijd wordt er gewacht op geld dat natuurlijk niet of niet op tijd over de brug komt.

Kortom, ik informeer bij Tumult wat voor een oplossing er is gevonden zodat ook ik het debat kan volgen en meedoen. Ff niks dus. ?Jammer meneer, maar het is niet onze schuld?, krijg je dan te horen. Tumult was beloofd dat het toegankelijk zou zijn bij ingang van het debatseizoen.

Hier houd ik dus niet van, afschuiven! Mijn voorstel om het debat tijdelijk te verplaatsen naar een toegankelijke zaal werd afgewezen.  

Dit is dus de dagelijkse praktijk en ik noem dit: 

M a a t s c h a p p e l i j k e   u i t s l u i t i n g 

In een e-mail contact met Eveline Tonkes (2de kamerlid GroenLinks), stelde ik haar voor Tumult te vragen of het ergens anders gehouden kan worden of zich als spreker terug te trekken.

Dat ging haar te ver en het ging gewoon door. Dat bewijst maar weer dat ?principe? een rekbaar begrip is. Van Groen Links in het algemeen, en van Eveline Tonkes in het bijzonder, had ik wel wat meer verwacht.  

Op de bewuste avond ben ik bij de ingang gaan staan met een pamflet. Eveline heb ik ook nog even gesproken, net zoals de debatvoorzitter. Hopelijk heeft het toch nog mensen tot nadenken gebracht. Daar doe je het toch voor, kleine stapjes. 

Heeft u ook zulke ervaringen? Mail dan naar Disability Affairs (onder contact op de website).


Overig nieuws
Nieuwe datingste
Voorwoord
'picknicktafel voor iedereen' in Utrechtse parken.
Helft woningen voldoet niet aan toegankelijkheidseisen
BOSK en NSGK publiceren nieuwe reeks kinderboekjes
Fototentoonstelling 'In het wild'
Stichting 'de Nees'
MEE, individuele belangenbehartiging
Column: Heejaa WIA
Nederlandse Obesitas Vereniging, een interview
...waar gehandicapte kinderen met hun ouders wonen.
De WIG Nijmegen, belangenbehartiging op lokaal niveau
Rode kruis actie: Lekker toegankelijk?!
Utrechtse wijkbureaus ontoegankelijk
Column: Een hart onder de riem
column: In de kast, uit de kast
Testje?.welke rol heb jij in een team?
Opinie: Maatschappelijke uitsluiting!
Een handige fiets!
Op naar werk, mail je CV