home | organisatie | contact | links | colofon | siteoverzicht
 
 
MEE, individuele belangenbehartiging
Dubbelinterview met:

Naam: Hans de Dreu
Leeftijd: 54 jaar
Functie: directeur/bestuurder MEE Utrecht en MEE ?t Gooi en Omstreken. Maar ook zelf gewerkt op ?de vloer? als begeleider van mensen met een verstandelijke beperking
Doelgroep MEE: Chronisch zieken, mensen met een verstandelijke-, en lichamelijke beperking.
Hulpverlening: vraagverduidelijking. en kortdurende begeleiding.

Naam: Bert Penders
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: Utrecht
Maakt gebruik van een elektrische rolstoel

MEE vroeger
Rond 1997 zijn er bij de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD), naast de consulenten voor mensen met een verstandelijke beperking ook consulenten voor mensen met een lichamelijke beperking (consulent LG,) aangesteld . De consulent LG is er gekomen omdat de landelijke Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) veel signalen kreeg dat mensen uit hun achterban ook behoefte hadden aan kortdurende individuele hulpverlening. Een onafhankelijke consulent die kan helpen bij aanvragen voor een rolstoel of dieet, tot het samen kijken naar een leuke dagbesteding. De SPD Utrecht is ooit begonnen met 2 consulenten LG. Met de verbreding van de doelgroep is er ook gekozen voor een nieuwe naam, MEE. Hans: ?wat we nodig hadden was een nieuwe organisatie, een nieuwe naam, en een nieuw gezicht. Vooral het laatste was heel belangrijk voor de beeldvorming. Ook de opkomende ?macht van de markt? vroeg om een sterke organisatie die naast de cliŽnt staat. Zo is in 2003 MEE officieel opgericht, met als doel; regionale ondersteuning voor mensen met een beperking en chronisch zieken?.

MEE nu
MEE geeft geen langdurige hulpverlening meer, zoals begeleid wonen. Centraal bij MEE staat ?vraagverduidelijking?, iemand kortdurend op weg helpen, en waar nodig doorverwijzen naar een andere (hulpverlening) instantie. Het kan voorkomen dat de consulent toch een langere tijd contact heeft met de cliŽnt door de werkzaamheden van derden. Hans: ?Het gebeurt wel eens dat een cliŽnt komt, omdat een vrijwilligersplek ontoegankelijk is, omdat de gemeente of de vrijwilligersorganisatie zelf in het hele proces te lang bezig is met de nodige voorziening(en). De MEE-consulent belt dan regelmatig op om druk op de ketel te houden.? Bert vertelt over zijn contact met MEE: ?Ik wilde graag weer wat gaan doen, en zat te denken aan vrijwilligerswerk of een leuke cursus. Samen met de consulent hebben we het ťťn en ander onder de loep genomen. Uiteindelijk vond ik het leukst om een toneelcursus te gaan doen bij Scholen in de Kunst (SK) in Amersfoort. Om de SK niet meteen af te schrikken met mijn elektrische rolstoel, heb ik de consulent gevraagd het eerste contact te leggen. Omdat het rolstoelliftje kapot was, is ze daar ook achteraan gegaan. Zo hebben we wat langere tijd contact gehad. Dankzij haar heb ik een aantal jaren fijn toneelgespeeld? (en Bert glimlacht zichtbaar tevreden naar Hans, red.) Ook komt het voor dat een cliŽnt na een tijdje terug komt met een nieuwe hulpvraag. Maar het blijven kortdurende contacten. MEE werkt op individueel niveau vaak als een soort ijsbreker. Als dingen vastlopen, voorzieningen bij voorbeeld, kan MEE veel voor mekaar krijgen. Waar nog aan gewerkt wordt is een goed systeem om de individuele problemen van cliŽnten te bundelen en als collectief signaal af te geven. Hans: ?Ja dat onderkennen we ook en gaan daar dit jaar hard mee aan de slag?.

Beeldvorming van MEE
Zowel Bert als Hans merken dat MEE de beeldvorming een beetje tegen heeft. Zeker mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte zien MEE nog steeds als de club van de mensen met een verstandelijke beperking. Hans: ?Als je niet het gevoel hebt dat die club er ook voor jou is, dan maken mensen er ook geen gebruik van?. Bert spring hier op in: ?Vaak helpt mond tot mond reclame goed, of een artikel zoals dit?. Laten ?we? trots zijn dat de CG-Raad dit voor mekaar heeft gekregen. en de lokale gehandicaptenplatforms er meer positieve aandacht aan schenken. Hans vertelt dat de samenwerking met andere gehandicaptenorganisaties een stuk beter en intensiever kan in Utrecht. Hans: ?Alleen dan kan je de belangen voor mensen met een beperking het beste behartigen, zowel individueel als collectief. MEE zit nu in een aantal wijkplatforms en andere projecten van de gemeente. De contacten zijn er wel degelijk?. In Amersfoort heeft MEE veel contacten met ouderen- en gehandicaptenplatforms. Belangrijk hierbij is dat organisaties doen waar ze goed in zijn. Soms zie je bij lokale platforms nog wel eens scheve gezichten als MEE ook met de gemeente in gesprek is. Het is nu eenmaal zo dat individuele en collectieve belangenbehartiging elkaar soms kunnen overlappen. Zowel Bert als Hans zijn het erover eens dat ZE het samen moeten doen.

Inzet consulenten
MEE werkt voor de hele provincie, in negen regioteams . De consulenten hebben hun eigen regio zodat ze die ook goed kennen, en een goed netwerk op kunnen bouwen. Alle consulenten hebben een cursus gehad om zo professioneel mogelijk de groep lichamelijk gehandicapten te bedienen. Hans: ?Er zijn geen speciale consulenten LG, omdat uiteindelijk de vragen die mensen hebben overeen komen?. Wťl ziet Hans een verschil op het communicatieve vlak en attitude. Ook de mensen met een verstandelijke beperking wil hij volwassener tegemoet treden. ?Dus iemand als persoon benaderen, is mijn visie?, zegt Hans. Bert reageert: ?Dat kan ik beamen. Mijn consulent was gewoon heel reŽel, zeker niet betuttelend, waardoor ik me in mijn waarde voelde gelaten. Gewoon samen op zoek, waarbij ik af en toe een steun in de rug kreeg?.

Gevolgen WMO voor MEE
Het goede wat de WMO meebrengt is, volgens Hans, de afstand tot de burger. De gemeente krijgt veel meer zelfstandigheid en beslist daardoor ook over meer zaken dan vroeger. Bij voorbeeld of iemand nog wel hulp in de huishouding krijgt. Tegenover een sterke gemeente hoort er een sterke partner voor de cliŽnt te zijn. Hans: ?Omdat er zoveel gaat veranderen, zoals het zorgstelsel, zien mensen soms echt het bos door de bomen niet meer?.

Waarvoor mensen bij MEE terecht kunnen
Hans: ?Mensen kunnen komen met vragen op alle levensterreinen zoals wonen, welzijn, zorg, werk, vrije tijd, opvoeding. Helaas zien we dat mensen laat bij MEE aankloppen. Vaak zijn ze dan moe en uitgeput van het zelf zoeken, en dat is niet nodig. Je kan je energie maar ťťn keer uitgeven?. Het blad MEE Idee, dat MEEUtrecht uitgeeft heeft al een oplage van 8500 exemplaren, en dat groeit nog steeds.

Laten we hopen dat 2006 voor iedereen een goed jaar wordt.
Iets later dan gepland, maar met een goed gevoel gaan we uiteen.

Meer info:

http://www.mee.nl/

Bert Penders

Hans de Dreu
DUBBELINTERVIEW
 Van  Aan
 Naam:  Naam:
 E-mailadres*:  E-mailadres*:
 Jouw bericht