home | organisatie | contact | links | colofon | siteoverzicht
 
 
Missie Disability Affairs
Stichting DisabilityAffairs is een belangenorganisatie en kenniscentrum die bedrijven, instellingen en particulieren adviseert over het mogelijk maken van sociale en fysieke participatie van mensen met een functiebeperking. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Gewerkt wordt vanuit de visie van Community Living.


Wat verstaan we onder Community Living?
Community Living streeft naar een wereld waarin mensen met een functiebeperking kunnen leven, werken, recreŽren, reizen, wonen, leren, zonder daarbij op grond van hun handicap gehinderd te worden door obstakels van fysieke of sociale aard. Alle levensterreinen, wonen, werken, mobiliteit, zorg, vrije tijd, inkomen, en onderwijs hebben een interactie met elkaar.


Waarom Disability Affairs?
De reden om Disability Affairs op te zetten komt voort uit betrokkenheid bij- en de behoefte om het thema Community Living meer body te geven. Tevens is het noodzakelijk om Community Living hoger op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten. Een kenniscentrum is hiertoe een goed middel.


Wat doet Disability Affairs?
Wij bieden:
- Advies
- Voorlichting
- Ondersteuning

Wij initiŽren:
- Projecten
- Het samenbrengen van kennis


Hoe komt Disability Affairs aan zijn middelen?
De stichting ontvangt geen subsidie. Projectgelden en projectsubsidies stellen Disability Affairs in staat projecten op te zetten en uit te voeren.
Een deel van de inkomsten wordt verkregen door het geven van advies, voorlichting en cursussen. Maar ook zijn donateurs, sponsors, en legaten belangrijk voor de stichting.


Wie doet het werk voor Disability Affairs?
Voor projecten heeft Disability Affairs een netwerk van uitstekende projectmedewerkers tot zijn beschikking.


Hoe kunt u ons ondersteunen?
- donateur worden voor 10 euro per jaar
- eenmalige bijdrage
- sponsoring; u kunt contact met ons opnemen indien u een project e.a. zaken wilt ondersteunen
- legaten

ING bank nr: 4375378
t.n.v. DisabilityAffairs
Wijdesteeg 2
1411 PP Naarden

Disability Affairs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197904.

Contactgegevens
Contact