sa wikang paglinang

Gamit Ng Wika Sa Lipunan - Takdang Aralin PH

A ng wika ay napakaimportante sa buhay ng bawat tao. Isipin mo ang isang lipunan o pamayanan na walang wikang gamit. Hindi ba’t ang mga mamamayan …

Obtener precio

Wikang Filipino: Kumusta na? | The Varsitarian

Ngunit tila hindi pa rin ito sapat sa paglinang ng iisang pamantayan sa wikang Filipino upang maging ganap na pambansang wika ito. Para sa iba, walang kaganapan at linaw ang pamantayan.

Obtener precio

Konsepto Ng Wikang Filipino - [DOCX Document]

Sinasabi sa ikatlong konsepto na ang wikang Filipino ay demokratiko samantalang nakasaad naman sa ikaapat na konsepto na ang wikang Filipino ay dapat na isang egalitaryan na wika. Ang wikang Filipino ay demokratiko dahil ang paglikha at paglinang ng wika ay hindi lamang ginawa ng iisang tao.

Obtener precio

Filipino Banghay Grade 11 Komunikasyon - edoc.site

Sa ano –anong sitwasyon nila ginagamit ang Filipino. Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Filipino 11 (FilP8-If-95) I. Mga Layunin sa Pagkatuto - II. Nasusuri ang pananaw ng mga manunulat sa kasaysayan ng wika. Naibabahagi ang mga ideya ng awtor at naiuugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng wikang pambansa.

Obtener precio

ANG WIKANG PAMBANSA, WIKANG OPISYAL AT WIKANG …

Ayon sa Saligang Batas ng 1973 - Ang Batasang Pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang tungo sa paglinang at pormal na adapsyon ng Wikang Pambansa na tatawaging FILIPINO. Ang WIKANG OPISYAL ay isang wika o lenggwahe na binigyan ng bukod-tanging istatus sa saligang batas ng mga bansa, mga estado, at iba pang teritoryo.

Obtener precio

1. Matalakay ang mga batayang konseptong may kaugnayan

wikang ginamit sa teksto. ... Paglinang sa Kasanayang sa Pakikinig Pagpapalawak ng Talasalitaan Pagsusuri sa Kawastuang Panggramatika 3. Blind Walk Pagsunod sa Direksyon Gamit ng Pandiwa Kawastuang Panggramatika 4. Message Relay

Obtener precio

Talumpati Tungkol Sa Wika - Takdang Aralin PH

Sa paglinang at paghubog ng ating pagkatao at kaisipan, wika rin ang instrumentong gamit sa anumang uri at antas ng paaralan. Magmula sa ating simpleng abakada hanggang sa pagtatapos ng ating mga propesyon, wika ang tanging gabay at naging patnubay ng ating mga guro.

Obtener precio

3 - KALIKASAN KONSEPTO AT PROSESO NG PAGLINANG Artikulo ...

Pagpapalit ng P sa F (Pilipino- Filipino) Upang magkaroon ng kongkretong sagisag ng modernisasyong pinagdaraanan ng ating wikang pambansa tulad ng pagdaragdag ng walong titik sa alpabeto at ang paglinang dito salig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika.

Obtener precio

Ang Paninindigan ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang ...

Sa konteksto ng mga pagbabago sa edukasyon na kinakaharap ng bayan ngayon, naninindigan ang Kagawaran ng Filipino na dapat ipagpatuloy ang puspusang pagpapayaman, pagpapayabong, paglinang, intelektuwalisasyon, at propesyonalisasyon ng Filipino alinsunod sa ating Saligang Batas (Art.

Obtener precio

Mga Halimbawa ng Talumpati Tungkol sa Wika (8 Talumpati)

Ang wikang ito ng ating pambansang bayani ay isa lamang sa kanyang mga makabayang pamana tungkol sa pagmamahal sa ating sariling wika—ang Wikang Filipino. Ang paalalang ito ng ating bayani ay hindi dapat kalimutan sapagkat an gating wika’y huwad din sa iba at dapat ipagmalaki.

Obtener precio

Ang Kahalagahan ng Pagtuturo ng Wikang Filipino sa mga ...

Sa paraang komunikatibo kailangang maipagamit ang wikang Filipino. Sa pag-aaral ng Filipino, hindi sapat na matukoy ng mga bata ang mga bahagi ng pananalita. Sa halip, mas magiging makabuluhan kung ipagagamit ito sa kanyang pakikipagtalastasan sa iba. Isang magandang halimbawa nito ay ang paggamit ng pang-uri o salitang naglalarawan.

Obtener precio

Pagpapaunlad ng wikang pambansa | Sanghaya

Natuon ang malaking bahagi ng kanyang pagtalakay sa ugnayan ng pagsasalin at paglinang ng wikang pambansa, na pumukaw sa interes ni Venuti na nagkomentaryong ang programa ni Almario sa pagpapaunlad ng Filipino ay walang katulad sa kasaysayan ng mga wika sa buong mundo.

Obtener precio

PAGSILANG NG MAKABAGONG WIKA, DULOT AY PAGKALIMOT SA …

(1) MAHARANI MARTA SATUITO - WIKANG FILIPINO BILANG KASANGKAPAN SA PAGLINANG NG PAMBANSANG KULTURA TUNGO SA PAGKAKAKILANLAN; Ano ba ang kaugnayan ng wika sa kultura? “Ang wika ay nalilinang dahil sa kultura, ang kultura ay nalilinang dahil sa wika at ang wika ay ang kultura mismo.

Obtener precio

Gamit Ng Wika Sa Lipunan - Takdang Aralin PH

Jun 17, 2017· Bahagi ng paghubog at paglinang ng ating pagkatao ang wika. Wika ang siyang unang lumabas sa ating bibig mula ng tayo ay unang magka-isip. Sa paglipas ng mga panahon at pagsibol ng iba’t-ibang uri ng henerasyon, ang wika ay nananatiling parte ng kasaysayan kultura at pamumuhay ng bawat indibidwal.

Obtener precio

Konsepto Ng Wikang Filipino - scribd

wikang Pilipino dahil lahat ng tao sa bansa, ano mang estado ng buhay, ay ginagamit ang wikang ito. Ibig sabihin nito ay ang wika ay pagmamayari ng lahat ng mga Pilipino. Pantay lahat ng mga Pilipino sa pag-gamit at paglinang ng wika. Magkaugnay din ang ikalima at ikaanim na mga konsepto. Sa ikalimang konsepto nakasaad na ang wika dapat ay isang dinamiko na wika. Dinamiko dahil ang wika ay …

Obtener precio

GAWAIN 4: Paglinang ng Talasalitaan Ayusin ang sumusunod ...

GAWAIN 4: Paglinang ng Talasalitaan Ayusin ang sumusunod na salita ayon sa pormalidad nito at pagkatapos ay tukuyin ang kahulugan. Halimbawa: mayabang, - 42811…

Obtener precio

WIKANG FILIPINO BILANG KASANGKAPAN SA PAGLINANG …

Feb 09, 2014· Sa batas ni Maragtas at Kalantiaw, malinaw na nakapaloob sa kaisipang ipinapahayag ng wikang ginamit ang pamantayang itinakda ng batas na ito na siya namang pinagbabatayan ng pamumuhay at pagkilos ng isang mamamayang Pilipino sa …

Obtener precio

Paraan ng Paglinang ng Wikang Akademiko - prezi

Jul 24, 2013· Paraan ng Paglinang ng Wikang Akademiko Ang salitang akademya ay may kaugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon na haligi sa pagtatamo ng mataas na karunungan. Kasama rito ang iba’t ibang elemento o komponent upang mabuo ito tulad ng mag-aaral, guro, administrador, kurikulum, silabus at iba pa.

Obtener precio

Kailangan din ang sistematiko at nakaplanong ...

Kaugnay ng paglinang, kailangang hikayatin ang mga iskolar at dalubhasa upang gamitin ang Filipino bilang wika ng saliksik at talakayang akademiko, magkaroon ng malakihang pagsasalin at paglalathala sa lahat ng larang ng edukasyon, at maging wika ang Filipino sa hukuman, sa negosyo, sa industriya, at lahat ng makabuluhang mukha ng buhay ng sambayanan.

Obtener precio

PANIMULA - ctflc

Tulad ng alinmang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at, mga di-katutubong wika sa ebolusyon ng iba’t ibang baryedad ng wika para sa iba’t ibang sitwasyong sosyal, sa mga nagsasalita nito mula sa iba’t ibang sanligang sosyal at para sa mga paksa ng ...

Obtener precio

Ang Papel ng Wikang sa Gitna ng Pagkakaiba-iba ng mga …

"Ang Filipino ay ang katutubong wikang ginagamit sa buong bansa bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo. Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng paghihiram sa mga wika ng Pilipinas at di-katutubong wika at sa ebolusyon ng iba't ibang

Obtener precio

Kailangan din ang sistematiko at nakaplanong ...

Kaugnay ng paglinang, kailangang hikayatin ang mga iskolar at dalubhasa upang gamitin ang Filipino bilang wika ng saliksik at talakayang akademiko, magkaroon ng malakihang pagsasalin at paglalathala sa lahat ng larang ng edukasyon, at maging wika ang Filipino sa hukuman, sa negosyo, sa industriya, at lahat ng makabuluhang mukha ng buhay ng sambayanan.

Obtener precio

RIZAL COLLEGE OF LAGUNA: KABANATA 1: SULIRANIN

Sa kasalukuyang patakaran ng edukasyon, ang mga wikang ito ay binibiguang-diin sapagkat ito ang ating wikang panlahat na nagbubuklod at nag-ugnay sa mga mamamayan. Upang maging matagumpay ang paglaganap ng wika, kailangan itong maibatay sa layunin ng isang malayang bansa.

Obtener precio

Wika at Panitikan: Wikang Filipino

Kung sa kasaysayan ng ating bansa ay malaking pagsalanta ang nagawa ng mga Hapones, sa kasaysayan ng ating wikang pambansa ay isang magandang pagkakataon ang binuksan nila nang sa panahon ng kanilang pananakop ay ipaalis nila sa paaralan ang Ingles at ipalit ang wikang sarili bagamat itinuro rin ang wikang Niponggo sa lahat ng antas.

Obtener precio

PowToon - Wika sa Panahon ng Amerikano

• Nakapagdudulot ang paggamit ng bernakular sa pagtuturo ng rehiyonalismo sa halip na nasyonalismo.• Hindi magandang pakinggan ang magkahalong wikang Ingles at bernakular. • Malaki na ang nagasta ng pamahalaan sa edukasyong pambayan at paglinang sa Ingles upang maging wikang pambansa.

Obtener precio

Estilo ng Pagsasalin sa Wikang Filipino ng mga Teksbuk sa ...

paglinang sa pamamagitan ng panghihiram sa mga wika ng Pilipinas ... ito sa wikang pasulat tulad ng teksbuk, pahayagan, at iba pa. Sa huling proseso, ang elaborasyon ay ang patuloy na pagpapatupad o implementasyon ng mga paggamit ng wika upang makaangkop sa modernisadong mundo.

Obtener precio

Paglinang ng wikang pambansa - SlideShare

Sep 15, 2015· Paglinang ng Pambansang Wika

Obtener precio

epaul.apaul: ilang tala sa pag-aaral ng wika: Kasaysayan ...

Sa panahong ito rin naaprobahan ang bagong alpabeto na may 31 titik. 6. Noong dekada otsenta (80's) itinampok sa Konstitusyong 1987 ang tungkuling paglinang sa Filipino sa pamamagitan ng katutubong wika sa Filipinas. Muling idinaan sa pagsusuri ang alpabetong Filipino at pinagtibay ang kasalukuyang alpabeto na may 28 titik.

Obtener precio

Kasaysayan ng wikang pambansa sa kasalukuyang panahon

kasaysayan ng wikang pambansa sa kasalukuyang panahon 1041, s. Sabi nga ng isang taga-PUP, ang wikang pambansa, Unang Yugto Panahon ng Kastila sa Pilipinas.

Obtener precio

Wika Filipino sa makabagong panahon - allaine mel reyes-bsed1a

Sa kasalukuyan, masasabi pa ring dapat ituloy ang paglinang sa wikang Filipino at nararapat lamang na ito ay lubusan pa ring pagyamanin. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating wika sa kasalukuyang panahon ay ang pagiging intelektwa-lisado nito.

Obtener precio

Ang Wikang Filipino Sa Akademya - PDF Free Download

Katulad ng iba pang wikang buhay, ang Filipino ay dumaraan sa proseso ng paglinang sa pamamagitan ng mga panghihiram sa mga wika ng Pilipinas at mga di katutubong wika at sa evolusyon ng iba't ibang varayti ng wika para sa ibaibang sitwasyon, sa mga nagsasalita nito na may iba't ibang sitwasyon, sa mga nagsasalita nito na may iba't ibang saligang sosyal, at para sa mga paksa ng talakayan at …

Obtener precio

Ang Wikang Filipino Bilang Wikang Pambansa - academia.edu

May tatlong aspekto ang pinagtutuunan ng mga batas na may kaugnayan sa wika o mga wikang sumasaklaw sa Pilipinas. Tinalakay sa mga batas na ipinatupad noon at mga batas na ipinatutupad sa ngayon ang wikang Pilipino/Filipino bilang: 1. wikang pambansa 2. wikang opisyal 3.

Obtener precio

Utak Filipino.BLOG | Wikang Filipino : Ang nag-uugnay sa ...

Sa ating pamamahala sa ngayon, mayroong programang inilulunsad na sadyang hindi naiintindihan ng madla dulot ng kakulangan ng pag-unawa, pasasapuso’t diwa ng wikang Filipino na siyang malimit gamitin dala ng globalisasyon na siyang gumagamit ng wikang Ingles.

Obtener precio

Ang Wikang Filipino Bilang Diwa ng Pambansang Pagkakaisa

Aug 19, 2008· Sa kasalukuyang panahon, hindi natin maipagwawalang saysay ang kahalagahan ng karunungan sa pagsasalita at pagsulat ng wikang Ingles, dahil itinuturing ito na lenggwahe ng globalisasyon. Mismo ang ating pamahalaan ang nagsabi ng kahalagahan ng mahusay na paggamit ng Ingles upang tayo ay maging “competitive” sa buong mundo.

Obtener precio

1.3.2 PARAAN NG PAGLINANG NG WIKANG FILIPINO - Prezi

MGA PARAAN UPANG MALINANG ANG WIKANG FILIPINO BILANG WIKANG AKADEMIKO Hindi na dapat pagtalunan pa ang bisa ng sarili nating wika sa pagkakanlong ng mga larangang akademiko. Salazar "Mainam na tanggapin muna ang Filipino at saka pag-ukulan ng sikap ang pagpapayaman nito." 1. Lumikha ng bagong salita mula sa bagong kaalaman 2.

Obtener precio

Isang Malikhaing Pagtuturo ng Wika Tungo sa Paglinang ...

Isang Malikhaing Pagtuturo ng WikaTungo sa Paglinang ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya Dr. Leticia Cantal – Pagkalinawan Filipino Language Program University of Michigan I. PANIMULA Ang paksa ng aking panayam ay : Malikhaing Pagtuturo ng Wika Tungo sa Pagdebelop ng Kasanayang Pangkomunikatibo: Mga Tunguhin at Estratehiya.

Obtener precio

PAGSILANG NG MAKABAGONG WIKA, DULOT AY PAGKALIMOT SA ...

Sa pagsilang ng makabagong wika hindi na napagtutuunan ng pansin ang wikang Pilipino halimbawa na lamang ang mga wika sa mga literaturang Ibong Adarna kung susuriin marahil wala pa sa kalhati ng mga salitang naroon ang alam natin ang ibig sabihin.

Obtener precio